Platforma  pentru  admistrarea beneficiarilor din cadrul schemelor de ajutor de minimis precum Romania Start-Up Plus si Diaspora Start-Up.  

PROVOCARIIMPACTSOLUTII
Procesarea documentelor justificative aferente cheltuielilorEfort birocratic, timp pierdut cu procesarea redundanta de date, verificarea exactitatii si curatetii

Flux organizat dei prelucrare a datelor

Posibilitate de descentralizare pe mai multi responsabili/parteneri

Baza de date unica – 1 singur set de date corect, fara confuzii

 

Urmarirea executiei bugetare

Efort birocratic de urmarire a executiei corecte a bugetului prevazut

Evidenta a cheltuielilor

Mentinerea unui singur set de date de referinta

Calcul automat al executiei bugetare pe categorii de cheltuieli eligibile in functie de cheltuielile aprobate

Rapoarte de executie bugetara generate in diferite formate, la cerere

Calcul la zi a stadiului executiei proiectului

Raportari de activitate/sustenabilitateEfort de procesare/centralizare a datelor

 

Facilitate de incarcare si centralizare a rapoartelor trimestriale direct de catre beneficiari

Comunicare cu beneficiariiMentinerea unui flux corect de informatii intre administratorul schemei de minimis si beneficiariFunctii integrate de comunicare (Anunturi, Forum)
   
   
Conformitatea achizitiilorCorectii pentru lipsa de conformitate

 

Efort birocratic

Modul care sprijina responsabilul de achizitii – model procesual pentru certitudinea conformitatii

 

Verificare/vizualizare usoara a stadiului de catre superiorul ierarhic sau e catre functia de audit preventiv

Sabloane de documente

   
   
Modificari contractuale deseFlux de modificari contractuale

 

Corespondenta contractuala pe canale multiple

Evidenta modificarilor

Registru intern de modificari contractuale

 

Evidentierea modificarilor contractuale (solicitari de clarificare, memorii, documente anexate)

ArhivareRezilierea contractului in caz de neconformitate

 

Pierderi de date

Arhiva electronica

 

Back-up de date pentru prevenirea pierderilor de date

Securizarea datelor

Lucru pe o structura arborescenta de documente

Verificare preventiva facila a stadiului arhivarii

EXEMPLE AVANSATE DE UTILIZARE

Flux de verificare a cheltuielilor pe mai multe paliere, cu integrarea unui auditor extern

Pentru a initia o plata, un beneficiar de ajutor de minimis, introduce cheltuiala in sistem, cu documentele justificative aferente, in vederea unei verificari preliminare. Documentele sunt verificate de catre un responsabil financiar, care acorda avizul de plata.  In urma obtinerii acceptului si realizarii platii, beneficiarul anexeaza restul documentelor justificative si trimite cheltuiala spre procesare/verificare. Documentele contabile sunt verificate de catre un auditor extern, care poate aproba sau respinge cheltuiala (cu adaugarea de mentiuni).  Cheltuielile aprobate trec de un filtru final de verificare prin sondaj la responsabilul financiar. Pentru cheltuielile respinse, beneficiarul este informat in privinta observatiilor /corecturilor necesare. 

Sumele aprobate sunt calculate automat in executia bugetara a proiectului. Exdecutia finala este exportata in formatul .xls definit la cerere.

Avantaje: Fluxul de comunicare este mutat de pe email intr-u mediu controlat. Exista un singur set de documente de referinta. Rutarile de documente/informatii sunt realizate automat de catre sistem. Efortul de centralizare si calcul al sumelor este preluat de catre sistem.