Contextul implementării

 Program: POCU – Romania Start-Up Plus  | Valoare: 20.3 mil RON | Grup Tinta: 400 persoane | Parteneri: 2 | Acoperire: regională | Numar experti: 15 |  

Liderul de proiect derulează de peste 25 de ani proiecte avand ca scop dezvoltarea socială și economică  și protejarea grupurilor vulnerabile.  Proiectul in cauză urmărește educarea antrepenorială, înființarea și  finanțarea unui număr de 70 de întreprinderi în Regiunea Vest.

Provocări

Gestionarea  facilă a grupului țintă, în contextul cerințelor GDPR, generarea rapidă a livrabilelor de raportare,  managementul documentelor grupului țintă.

Utilizare & soluții