Procesare grup țintă – RSP+

Contextul implementării

 Program: POCU – Romania Start-Up Plus  | Valoare: 20.3 mil RON | Grup Tinta: 400 persoane | Parteneri: 2 | Acoperire: regională | Numar experti: 15 |  

Liderul de proiect derulează de peste 25 de ani proiecte avand ca scop dezvoltarea socială și economică  și protejarea grupurilor vulnerabile.  Proiectul in cauză urmărește educarea antrepenorială, înființarea și  finanțarea unui număr de 70 de întreprinderi în Regiunea Vest.

Provocări

Gestionarea  facilă a grupului țintă, în contextul cerințelor GDPR, generarea rapidă a livrabilelor de raportare,  managementul documentelor grupului țintă.

Utilizare & soluții

Diaspora Start-Up: Management de la A la Z

Contextul implementării

 Valoare: 17.54 mil RON | Grup Tinta: 550 persoane | Parteneri: 3 | Acoperire: națională și internațională (diaspora) | Numar experti: 20 |  Locații: 10 

Consorțiu format din 3 asociații patronale reprezentative la nivel regional, având  o vastă experiență în implementarea proiectelor destinate mediului de afaceri.

Provocări

Grup țintă distribuit geografic. 9 birouri de recrutare a grupului țintă din care 6 în afara României. Presiune semnificativă de timp. Nevoie de integrare cu alte aplicații specifice – realizare plan de afaceri. Modificări contractuale frecvente.

Utilizare & soluții

Administrare schemă de minimis

Contextul implementării

 Valoare: 17.54 mil RON | Grup Tinta: 550 persoane | Parteneri: 3 | Acoperire: nationala | Numar experti: 20 |  

Liderul de proiect reprezintă un asociație de referință a mediului de afaceri cu o vechime de peste 28 de ani. Proiectul are ca obiect administrarea unei scheme de minimis.

Provocări

Avizarea plăților realizate de beneficiari. Supraîncărcare de date aferente documentelor de raportare /decont. Flux multistadial de verificare a cheltuielilor.  Integrarea furnizorilor externe de verificare/audit contabil într-un flux de lucru coerent cu echipa proprie. Comunicare coerentă cu beneficiarii. Gestonarea modificărilor contractuale.

Utilizare & soluții

POSDRU: automatizarea raportării livrabilelor

Contextul implementării

Program: POSDRU | Valoare: 0.86 mil RON | Grup Tinta: 300 persoane | Parteneri: 1 partener regional | Acoperire: regionala | Numar experti: 15 |  

Proiect destinat consilierii și fomării șomerilor. implementat la nivelul Regoiunii NV. 

Provocări

Complexitatea noului mod de raportare introdus în POSDRU pe finalul proiectului, respectiv generare aunor anexe suplimentare de raportare și furnizarea de arhive cu documente justificative aferente grupului țintă

Utilizare & soluții

Cooperare trans-națională de succes

Contextul implementării

 Program: POSDRU | Valoare: 18.5 mil RON | Grup Tinta: 2150 persoane | Parteneri: 5 | Acoperire: nationala, 1 partener trans-național | Numar experti: 30 |  

Proiect dedicat clusterului auto, implementat de un consorțiu format din 5 parteneri, din care 1 partener transnațional de referință din sectorul automotive global.

Provocări

Cerințe birocratice crescânde,, nevoie de adaptare la un context instabil de implementare. Necesitatea fluidizării recrutării și evaluării în întrepinderi. Dimensiune mare a grupului țintă, efort birocratic de gestiune a datelor și monitorizare a procesului de recrutare.

Utilizare & soluții