Treaba bine începută, e pe jumătate terminată.

Organizare procesele de management

Work smart, not hard!

Generezi facil rapoarte de pontaj și rapoarte tehnice.
Template-uri pentru achiziții .


Sprijin pentru externalizare

Facilitează colaborarea pe proiect cu consultanții externi într-un mediu structurat și sigur, cu politici clare de acces la date pentru colaboratori și membrii echipei.

Informație la click

Acces în timp real la stadiul activităților, situația indicatorilor, achiziții, execuție bugetară.

PROVOCARIIMPACTSOLUTII
Realizarea rapoartelor de activitate

Timp necesar pentru verificarea corectitudinii rapoartelor / pontajelor expertilor (continut, format)

Corectii financiare in caz de eroare

Sistemul coreleaza automata atributiile aferente subactivitatilor si actiunile/locatiile raportate – expertul poate raporta doar pentru subactivitati corecte, pentru care are atributii

Corelarea actiunilor raportate cu pontaje pe zile

Verificare/corectare automata a pragurilor zilnice si saptamanale de timp

Verificare vizuala pe calendar 

Exportul raportului de pontaj in format corect editabil

Controlarea stadiului atingerii rezultatelor si indicatorilor

Efort de centralizare si procesare exacta a datelor

Corectii financiare in caz de neatingere a indicatorilor

Statistici la zi pentru inscrierile in grupul tinta

Situatie in timp real cu privire la stadiul grupului tinta pe tipuri de activitati/rezultate/indicatori

Corelarea stadiului actiunilor cu rezultatele prevazute

Calcul automat al atingerii indicatorilor

Management financiar complex

Corectii financiare in caz de nerespectare a pragurilor de cost

Dezangajare de sume

Cash-flow imprevizibil

Efort de edvidenta  rambursarilor, prefinantarilor, cererilor de plata

Introducerea executiei bugetare luna de luna (posibilitate de descentralizare pe parteneri) in format simplu centralizat pe principalele capitole – monitorizare simpla

Calcul pe fiecare partener si pe ansamblul proiectului

Vizualizarea intuitiva a procentului executat

Verificare intuitiva a pragurilor de executie

Centralizarea cererilor de rambursare, plata, prefinatare cu detalii aferente procesarii fiecareia

Calcule automate cu privire la sume incasate/cheltuite

Conformitatea achizitiilor

Corectii pentru lipsa de conformitate

Efort birocratic

Modul care sprijina responsabilul de achizitii – model procesual pentru certitudinea conformitatii

Verificare/vizualizare usoara a stadiului de catre superiorul ierarhic sau e catre functia de audit preventiv

Sabloane de documente

Management tehnic

Coordonarea echipei

Verificarea stadiului actiunilor / muncii expertilor

Corelarea livrabilelor/rezultatelor cu exeutia bugetara si termenele limita

Corelarea deplasarilor

Definirea de actiuni/sarcini specifice in cadrul  subactivitatilor pentru care sunt alocati experti sau cu care se conexeaza persoane din grupul tinta

Calendar comun pentru sincronizare activitatilor intre membrii echipei

Functia de gestiune a locatiilor permite elaborarea anexelor specifice de raportare

Corelare intre pontaje individuale si actiuni (de exemplu: “Curs 1”, “Deplasare oras X”, “Seminar prezentare”)

Model tip issue-tracker pentru gestionare sarcinilor individuale (granularitate mica), cu asignare automata in functie de categorie

Afisare intuitiva a proresului actiunilor

Corelarea stadiului atingerii rezultatelor/indicatorilor cu progresul actiunilor

Evidenta usoara a deplasarilor

Evidenta facila pe tipuri de actiuni(curs/deplasare/ eveniment/sarcina) etc

Comunicare in echipa

Flux de informatii nestructurat

Puncte de contact multiple

Pierderi de informatii

Incertitudinea ca informatia a ajuns la destinatar

Tablou de comunicare pentru toti angajatii

Struturarea activitatilor prin modulele specificereduce necesarul comunicational

Registru de intrare-iesire pentru comunicari formalizate

Partajare colaborativa a documentelor de proiect

Modificari contractuale dese

Flux de modificari contractuale

Corespondenta contractuala pe canale multiple

Evidenta modificarilor

Registru intern de modificari contractuale, complementar cu MySMIS prin clarificarea modificarilor realizate

Evidentierea modificarilor contractuale (solicitari de clarificare, memorii, documente anexate)

Management de documente, Arhivare

Rezilierea contractului in caz de neconformitate

Pierderi de date

Arhiva electronica

Back-up de date pentru prevenirea pierderilor de date

Securizarea datelor

Lucru pe o structura arborescenta de documente

Verificare preventiva facila a stadiului arhivarii