Întrebări frecvente

Termenul „cloud” se referă la externalizarea procesării și stocării informației prin Internet pe serverele furnizorilor de servicii specifice în domeniu, înlocuind astfel infrastructura software și hardware proprie cu aplicații utilizate flexibil și variabil în funcție de contextul de business . Accesul la serviciile în cloud se face prin intermediul Internet-ului (de exemplu Gmail, Drive, Dropbox etc)

Avantajul abordării “cloud” este  focalizarea pe activități cheie, simplificarea managementului IT, reducerea unor costuri ce țin de procurarea, gestionarea și mentenanța infrastructurii proprii, accesul la furnizori cu competențe cheie. 

De exemplu nu vei mai avea bătăi de cap cu menținerea unui server propriu, cu cheltuile de gazduire/conectivitate pentru acesta, cu instalarea și configurarea unor aplicați proprii, mentenanța hardware ți software, asigurarea back-up-ului, etc.

Spre deosebire de aplicații generice, noi punem la dispoziție o aplicație specializată pe managementul proiectelor  europene, cu funcții care nu sunt disponibile la alți furnizori (de ex. Google Apps sau alte aplicații generice de management de proiect).

Nu. MySmis nu e conceput pentru a face viața beneficiarilor mai ușoară, chiar din contră. MySMIS e produsul unei abordări birocratice și e destinat colectării unor date de raportare contractuală de la beneficiari. 

Fluxpro e conceput de practicieni în domeniul managementului de proiect și a pornit de la necesitatea eficientizării efortului birocratic. Mai precis, Fluxpro  ușurează munca pe proiecte și procesează mai ușor și mai repede informațiile cerute de autorități, inclusiv prin MySMIS. De exemplu prin modulul Grup țintă, încă de pe vremea POSDRU, am procesat și am generat automat anexele de raportare către autorități pentru importarea acestora în (MySMIS / ActionWeb).

În aceeași măsură în care utilizați alte servicii cloud , de ex. Gmail, DropBox, etc. 

Cu mențiunea că vei putea să îți descarci în orice moment datele și să renunți la utilizarea serviciului.

 

Schimbul de date are loc intr-un mediu securizat pe mai multe nivele:

– Trafic internet filtrat prin infrastructură globală de CDN  (Cloudflare) cu functii anti DDoS si prevenie de intruziune (SQL Injection, Cross-Site Scripting, etc).
– Criptare succesivă a accesului cu 2 certificate.
– Securizarea serverului conform bunelor practici în vigoare
– Auditare de securitate periodică a a serverului propriu
– Acces securizat si controlat în centru de date.

Aplicația e accesibilă prin intermediul navigatorului web (browser Chrome, Firefox, Internet Explorer, etc). Este necesară o conexiune standard de Internet 

Da, Fluxpro e o platformă multi-utilizator.  Se pot creea mai muți utilizatori pentru fiecare organizație în parte, fiecare utilzator având credențialele proprii de acces și cu posibilitatea configurării funcțiilor și datelor la care fiecare utilizator sau grup de utilizatori are acces.

Modul de utilizare a sistemului este de a defini o instanță separată pentru fiecare proiect. Astfel configurare, utilizarea și facturarea este pe proiect. În cadrul unei instanțe poate fi gestionat 1 proiect.  Pot fi gestionate mai multe proiecte, caz în care vor fi definite pentru fiecare proiect câte o instanță nouă. 

Pentru clienții care doresc managementul portofoliului de proiecte se poate configura o instanță de management și monitorizare. 

GDPR (Regulamentul General Privind Protectia Datelor) reglementează prelucrarea de către o persoană fizică, o societate sau o organizație a unor date cu caracter personal referitoare la persoane fizice în UE, fiind transpus in legislația națională prin Legea 190/2018. 

GDPR se aplică tuturor actorilor în domeniu indiferent de dimensiunea acestora. Nerespectarea prevederilor legale în domeniu se sancționează cu amenzi consistente: astel deja au fost aplicate în România amenzi pornind de la 3000 de EUR , ajungând până la suma de 130.000 EUR.

Mulți operatori (O.N.G. – uri, autorităși publice, companii) efectueaza prelucrari de date cu caracter personal ca urmare a implementării unor proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, căzând astfel sub incidența GDPR.

Având în vedere caracterul intensiv al datelor personale colectate, organizațiile în cauză au următoarele obligații:

– de a  defini un cadru intern strict pentru managementul acestor date 

– de a asigura instruirea personalului și de a nominaliza responsabili cu atribuții specifice

– de a asigura securitatea datelor precum și drepturile deținătorilor de date, așa cum acestea sunt definite de legislația specifică

Fluxpro pune la dispoziție o soluție informatică ce facilitează aplicarea reglementărilor în domeniu, respectiv definește politici riguroase de acces la date, menține datele stocate în siguranță, asigură posibilitatea monitorizării accesului la date contituind un sprijin pentru responsabilii desemnați.

Pentru detalii consultați infromațiile puse la dispoziție de autoritatea în domeniu:

https://www.dataprotection.ro/?page=IntrebariFrecvente1

https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1650

https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1425

 

După implementarea unui proiect, beneficiarul are opțiunea de descărcare a datelor. De asemenea, oferim servicii de stocare a datelor post-implementare pe perioadă de sustenabilitate.

Serviciile suint oferite pe cale eectronică, după cum urmează:

– instruirea utilizatorilor

– helpline / suport tehnic 

Ai și alte întrebări ?

Contactează-ne acum la : office @ fluxpro . ro