Fluxpro este configurabil si extensibil, cu diverse module/functionalitatii, la cerintele specifice ale beneficiarilor. La comanda sistemul poate fi adaptat contextului specific organizational al beneficiarilor. 

 

A. Management integrat al portofoliului de proiecte

Rapoarte comparative de cost / proiecte multiple

Centralizari de executie bugetara / proiecte multiple

Flux de modificari contractuale pe proiecte multiple

Validari incrucisate baze de date

B. Integrarea aplicatiei de grup tinta cu alte sisteme informatice

Integrare cu sistem de scriere/depunere a planurilor de afacere

Integrare cu sisteme e-learning

C. Evaluare si consiliere grup tinta

Aplicare teste de personalitate,

Intocmirea  formularelor de evaluare, consiliere, etc

Generare rapida raportului de evaluare

Generare raport centralizator

D. Formare profesionala

Catalog formare profesionala

Generare automata de diplome/certificate

Generare automata de documente standard pentru procesud e formare profesionala

E. Comunicare

SMS Gateway: serviciu de comunicare centralizata cu grupul tinta (SMS)

F. Management financiar

Rapoarte de cost / activitate sau subactivitate

Rapoarte de cost / indicator

Alerte in functie de atingerea unor praguri de cost (raportate la indicatori, parteneri, activitati, perioada)

Alerte la termene limita (cereri de rambursare)